Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve demence smo za svojce in zunanje udeležence pripravili predavanje o osnovah demence.

Dotaknili smo se teme, kaj je demenca, katere vrste poznamo, kateri so prvi znaki, ki jih opazimo pri demenci, katere so vedenjske spremembe, ki jih opazimo. Po končanem predavanju so udeleženci imeli priložnost, da kaj tudi vprašajo ter izrazijo svoja doživljanja in občutke. Sledilo je druženje ob kavi in pecivu. Predavanja se je udeležilo 7 svojcev in 2 stanovalca.

Predavanje je izvedla Anja Kopušar, delovna terapevtka.