Projekt Prijatelji srca se izvaja v sodelovanju z občino Gornji Grad, Zavodom Aktivna starost in našim centrom. Projekt temelji na prostovoljstvu ter sodelovanju med prostovoljci (prostovoljci Zavoda Aktivna starost, občani Občine Gornji Grad ter zaposleni znotraj našega centra ter starostniki, ki so stanovalci našega centra. Vsak prostovoljec ali zaposleni našega centra, ki je vključen v projekt, prejme “prijatelja srca”, ki si ga izbere med stanovalci našega centra. Cilj je da se prostovoljec druži s svojim prijateljem srca, se z njim pogovarja, igra družabne igre, ga pelje na sprehod ali pa prilagodi druženje z drugimi aktivnostmi.

 

Predavanje za zaposlene, ki so v letu 2018  že bili prijatelji srca sta izvedli Klara Špeh, delovna terapevtka ter Anita Bandelj, namestnica direktorja Centra za področje ZNO