Delovni terapevtki sta za današnjo senzo-motorično delavnico pripravili pester in zanimiv program. Na kamne različnih velikosti so stanovalke slikale in tako so nastale čudovite umetnine. Preizkušali so svoje sposobnosti sterognozije – sposobnost otipavanja in prepoznavanja predmetov, za glasbeno popestritev pa so si danes privoščili znamenitega Mozarta.