V našem centru smo imeli priložnost gostiti prav posebno gostjo in sicer, gospodično Mašo Planinc, katera med drugim pomaga pri načrtovanju senzorične sobe v novo nastajajočem projektu družbe DEOS, tako imenovanem ”Makovem svetu” v Gornjem Gradu.

Makov svet, ki bo namenjen izključno negi in oskrbi ljudi z demenco bo imel tudi posebne terapevtske sobe. Senzorna soba, ki bo ločena od zunanjih motečih dejavnikov, bo z uporabo posebne opreme in pripomočkov ustvarjala prostor, ki po eni strani spodbuja dinamično raziskovanje z uporabo čutil, hkrati pa v ospredje postavlja sprostitev uporabnika in pozitivno vpliva na ljudi z demenco, saj vzdržuje nivoje delovanja čutil, vzbuja občutke ugodja, sprostitve in pomirjenosti, spodbuja boljše sodelovanje in večje vključevanje v aktivnosti ter zmanjšuje pasivno in agresivno vedenje. Eden on temeljev oblikovanja uporabniških izkušenj je sodelovanje z uporabniki, zato so snovalci želeli pridobiti čim več informacij glede vpliva različnih senzoričnih predmetov na ljudi z demenco, preden bodo le ti postali sestavni del nove senzorične sobe.

Počaščeni smo bili, da si je gospodična Maša za sodelovanje in izvedbo delavnice izbrala DEOS Center starejših Notranje Gorice. S pomočjo direktorice centra Ane Petrič in pomočnic (animatork, varuhinj, delovnih inštruktoric in delovnih terapevtk), ki največ časa delajo s stanovalci na enotah Lipa in Breza, smo zagotovili varno in znano okolje.

Udeležencem smo najprej predstavili različne senzorične predmete, jih prosili, da jih poskušajo uporabiti, in nato opazovali kakšne odzive le-ti sprožijo. Najpomembnejši med senzoričnimi predmeti je bila termalna površina za risanje. Kot lahko sklepamo že iz imena, se površina odziva na spremembo v temperaturi, kar pomeni, da lahko uporabnik riše le z uporabo rok, risba pa se počasi spreminja in izginja. Senzorični element združuje umetniško terapijo s senzorično izkušnjo in omogoča varno ter samostojno delo.

V delavnici smo testirali deset novih senzoričnih predmetov, ki so jih uporabniki z veseljem preizkušali in odkrivali njihove zanimive lastnosti. Večina elementov je vsebovala termalno barvo in tako reagirala na spremembo v temperaturi, uporabniki pa so za to uporabljali roke in razne toplotne pripomočke, ki so imeli na barvo različen vpliv. Vključili smo tudi razne taktilne površine, raztegljiv pesek, žogice in blazine. Na koncu smo sodelujoče vprašali za mnenje in dobili zelo pozitivne odgovore. Večina je rekla, da so jim predmeti zelo všeč in da so v delavnici uživali. Dobili smo tudi nekaj idej, kako zadevo še izboljšati in prilagoditi ter morda komu izmed sodelujočih polepšati dan.

Gospodična Maša je vse inovativne pripomočke poklonila centru za dejavnosti na enotah Lipa in Breza. V nadaljevanju bo DEOS Center starejših Notranje Gorice izvedel tudi izobraževanje o senzoriki za zaposlene na varovanih enotah in testiral preostale končne pripomočke v izvedbi mlade inovatorke.