Simbioza Digitalna Akademija (e-Simbioza) je projekt v okviru katerega potekajo različne IKT izobraževalne delavnice za fizične osebe, projekti in kampanje na področju IKT-ja, ki so namenjene različnim starostnim in ciljnim skupinam. Posebno pozornost sicer namenjajo širjenju digitalne pismenosti med starejšimi (55+), saj so njihova primarna ciljna skupina. Aktivnosti temeljijo na prenosu digitalnega znanja prek medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva, solidarnosti in medsebojne vzajemnosti, ki spodbujajo vse-življenjsko učenje in aktivno preživljanje starosti med njihovimi uporabniki.

Na današnji delavnici so stanovalke in stanovalci urili veščine rokovanja s tabličnim računalnikom, se učili fotografiranja in obdelovanja slik v aplikaciji slikar ter pobližje spoznali aplikacijo za vreme. Predstavnika Simbioze, Andrej in Vito, sta jim na atraktiven način približala uporabo mobilne tehnologije, ki jo bodo zagotovo s pridom uporabljali vsak dan. Na koncu so prišli do spoznanja, da je digitalizacija dobra in uporabna zadeva, ki starejšim omogoča bolj kakovostno življenje in socialno vključenost v družbo.