Naredili smo si sladoledni dan, katerega nam je omogočila svojka ga. Klemenc Marijana, za kar smo ji iz srca hvaležni!