Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 2002 proglasila 10. maj za Svetovni dan gibanja. Aktiven življenjski slog bistveno prispeva k ohranjanju oziroma izboljšanju našega zdravja ter preventivno deluje pred pojavom različnih zdravstvenih zapletov.

Pozitivnih lastnosti vsakodnevnega gibanja pa se zavedamo tudi v našem centru, zato stanovalce spodbujamo k redni telesni dejavnosti. Vsak dan se udeležijo jutranje telovadbe, nekateri Aktivnega dne, se razgibajo na Aktivni poti, sprehodijo po okolici centra, kolesarijo ali pa se preizkusijo v različnih športnih panogah.