”Učiteljica” Kaja je za sredino uro nemščine pripravila najrazličnejše delovne liste. Tako so stanovalke in stanovalci preko zanimivih nalog vstavljali samostalnike in povedim dopolnjevali besede. Pozabavali so se z branjem nemškega rumenega tiska in se naučili marsikaj novega.