Oblikovanje gline sega že daleč v prazgodovino, saj iz nje oblikovani izdelki predstavljajo največje dosežke človekovih prizadevanj po oblikovanju. Glina je eden od materialov, s katerim se je vsak od nas srečal že pri urah likovne vzgoje v osnovni šoli. Pomembna značilnost gline je zmožnost korekcije, saj z dodajanjem ali odvzemanjem nudi neskončno možnost spreminjanja in dopolnjevanja izdelka. Lahko jo gnetemo vedno znova in znova, zgladimo do želene oblike ali povsem podremo, če smo ugotovili, da izdelek ne gre v pravo smer in pričnemo znova. Glina ima moč tudi v umetnostno terapevtskem smislu, saj kot medij omogoča izražanje močnih občutkov, primerna je za krepitev ročnih sposobnosti oziroma motorike ali za sprostitev energije. Razvija občutek za sistematičnost, strukturo in organiziranost. A vendar to ni le medij za oblikovanje umetniških stvaritev in uporabnih izdelkov, pač pa tudi zdravilno sredstvo, tako za telo kot za duha.

Delavnica je nastala na pobudo Katarine in naše stanovalke, ki je izučena mojstrica oblikovanja gline. Tečaj poteka enkrat tedensko v delovni terapiji, kjer stanovalci začutijo moč gline in tako nastanejo čudoviti izdelki.