Verjetnost padcev se s staranjem povečuje. Zato je ključnega pomena preventiva. V našem centru fizioterapevtki vsak teden organizirata aktivnost na kateri stanovalci izvajajo ravnotežnostne vaje, ki prispevajo k zmanjševanju tveganja za padce. Ravnotežje je ena od osnovnih funkcij človeškega telesa. Ohranjanje le te je predpogoj za samostojno vsakodnevno, opravljanje nalog. Stanovalci se zelo radi udeležujejo skupine, da tudi sami poskrbijo za svojo varnost ter boljšo fizično moč.