Tudi na naši varovani enoti se vedno kaj dogaja. Tokrat vam predstavljamo mesec november: kuhanje, risanje, križanke, ustvarjanje iz slanega testa, petje, plesanje, igranje na tamburico, učenje s pripomočki iz delovne terapije,… Zagotovo je bilo več, tukaj je le nekaj utrinkov….