Študenti 2. letnika delovne terapije so današnjo delavnico poimenovali ”Za bister um in zdravo telo”. Aktivnosti so želeli združiti tako, da bodo pozitivno vplivale na vse stanovalce, tako miselno, kot tudi telesno. Pripravili so različne naloge, katere so tudi stopnjevali in jih prilagodili vsakemu posamezniku. Najbolj zahtevna naloga je bila zagotovo t.i. dvojna naloga, ko so med samim podajanjem žoge morali loviti ravnotežje in hkrati naštevati besede na določeno črko.

Mavrično padalo je eden izmed interaktivnih pripomočkov, ki so ga tudi uporabili, saj še posebej pri starejših osebah z demenco privabi posebne občutke in veselje. Lepo vreme pa so izkoristili tudi za sprehod po okolici centra.