V Sloveniji smo se 27. septembra spominjali 30. obletnice sprejema amandmajev k Ustavi SRS, ki so predstavljali prelomna dejanja za demokratično preobrazbo in osamosvajanje  takratne socialistične republike Slovenije.

Takratni predsednik skupščine in ustavne komisije, ki je pripravila in sprejela ustavne amandmaje, Miran Potrč in takratni predsednik zakonodajno pravne komisije dr. Tone Jerovšek sta prvič po tridesetih letih strokovno in politično javnost motivirala za objektivno vrednotenje teh odločitev v takratnih družbenih in političnih razmerah v Sloveniji, Jugoslaviji in Evropi.

O vsem tem, kar je povedal na državni proslavi, po nagovoru predsednika države Boruta Pahorja in pred. mag. Dejana Židana, je gospod Miran Potrč predaval danes na zgodovinskem krožku. Stanovalci so gospodu Potrču z zanimanjem prisluhnili in se spominjali časov, ko je v takratni Jugoslaviji veljala drugačna politična in gospodarska problematiki kot velja v današnji Republiki Sloveniji.