Današnji zgodovinski krožek je potekal v znamenju medicine in zdravilstva.

Začeli smo v 4. stoletju pred našim štetjem pri Hipokratu, ki ga danes poznamo po ”Hipokratovi prisegi”, katero izrečejo vsi zdravniki pred nastopom službe. Stanovalcem se je v spomin vtisnil naslednji Hipokratov stavek: ”Bolezen je naravnega izvora, zato se jo zdravi z naravo”. Pot učenja smo nadaljevali v rimskem cesarstvu in srednjem veku. Takrat je veljalo, da se nadarjen za medicino rodiš. Druženje sno sklenili ob pogovoru o srednjeveški in moderni medicini na slovenskem, omenili pa tudi zdravnike, ki so veliko prispevali k razvoju in napredku. V en glas smo se strinjali, da pravzaprav ni pomembno, ali je medicina zahodna, vzhodna ali celo alternativna – važno, da bolezni pokažemo zobe!