Druga štrudlarija je uspela. Gospodinje in stanovalci so v dopoldanskem času spekli zelo dobre in okusne štrudlje, ki smo jih ocenjevali po izgledu, okusu in sestavinah. Strokovna komisija, ki so jo sestavljale zaposlene iz kuhinje so ocenile, da so najboljši štrudelj spekle stanovalke varovane enote. Prav tako smo imeli strokovno komisijo stanovalk, ki so bile predstavnice nadstropja. Svoje delo so vzele resno in po okušanju dobrot so sklenile, da je najboljši štrudelj pripadel bivalni enoti Sivka. Vsi smo bili enotni, da je bil vsak štrudelj dober in okusen, zato smo sklenili, da ga večkrat spečemo.