Slovenija je v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih mednarodnih prizadevanj so države članice Združenih narodov 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in tako je 20. maj razglašen za svetovni dan čebel.

O tem, da je Slovenija pomembno ime na področju čebelarstva, je najbolj povedna naša bogata zgodovina, ki je nerazdružljivo povezana s to pomembno kmetijsko panogo. Že Janez Vajkard Valvazor je v svoji knjigi Slava Vojvodine Kranjske omenil čebelnjake v podobi hišk in ljudi, ki so skrbeli zanje ter za njihove male prebivalce.

Brez čebel ni življenja

Danes je že vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja, čebelji pridelki pa so bogat vir nujno potrebnih hranil.

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno doprinesejo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biodiverzitete.

V našem centru vsako leto obeležujemo svetovni dan čebel in medse povabimo čebelarja. Ta nam predstavi svoje delo in kako pomembno je ohranjanje čebel, saj brez njih ne bi bilo hrane niti življenja. Hvaležni smo za ta mala bitja, da obstajajo in opravljajo svoje delo.