Stanovalce zaposlene na varovani enoti vključujejo v različne gibalne ter gospodinjske aktivnosti. Na enoti Klasje pa so imeli prav posebne goste, saj sta jih obiskala kužka, katere ima doma eden izmed stanovalcev.