Obiskala nas je gospa Milka Ilikić, ki nam je predstavila svojo pesniško zbirko Vdih sem.

Pesniška govorica zbirke Vdih sem, se posveča temam, ki jih pesništvo od nekdaj najraje obravnava, in sicer naravi, ljubezenskem doživetju in bolečini ob predčasnem ohodu iz domačega kraja. Pesmi Milke Ilikić, odprte v svobodnem verzu in z izrazito melodijo nezadržanih metafor, pripovedujejo in pojejo obenem; so zaokrožene in se ne izogibajo iskanju pomenov in sporočil. Več zaključujejo kot sprašujejo, bolj ugotavljajo kot ugibajo – kar je zelo očitno podkrepljeno z močnimi preteklimi osebnimi izkušnjami, s perspektivo doživljanja tako navznoter kot tudi navzven.