V prvem mesecu tega leta so nas počastile pevke Jezerska tršca, ki pojejo stare ljudske pesmi in delujejo kot kulturna sekcija PGD Dolenje jezero. Strokovno jih vodi in usmerja gospodična Alja Klemenc. Našim stanovalcem, še posebej tistim, ki so praznovali v mesecu januarju, so zaželele zdrava zadovoljna leta in nadaljevale z lepo mislijo.

Prav vsak je pomemben. Še kako zelo pomemben s svojim znanjem, izkušnjami … za tiste, ki prihajajo za vami. Zato bodite luč. Najprej sebi in nato boste lahko luč drugim.