Tudi v starosti je pomembno, da si čas zapolnimo z najrazličnejšimi aktivnosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na to, da naši možgani ostajajo aktivni. Z raznoraznimi prostočasnimi aktivnostmi ostajamo fizično vitalni, prav tako pa v največji možni meri skrbimo za ohranjanje naših miselnih procesov.