Obiskali so nas člani in članice Gerontološkega društva Slovenije. Društvo deluje na področju gerontologije, vede, ki se ukvarja s starostjo in staranjem. Povezovanje, spremljanje starosti, spremljanje pravic in medgeneracijskega sodelovanja so štiri temeljne usmeritve v delovanju društva in njegovim umeščanjem v strokovnem prostoru doma ter v tujini. Člani in članice so nam predstavili poslanstvo in delo društva, nato pa so za stanovalce in stanovalke pripravili kognitivno delavnico. Naloge so stanovalcem in stanovalkam šle zelo dobro od rok, saj imajo naši stanovalci in stanovalke vsakodnevno možnost reševanja kognitivnih vaj. Bilo je zelo prijetno, zato smo se dogovorili, da skupaj z njimi izvedemo še kakšno podobno delavnico.