Najenostavneje rečeno je kompostiranje naraven proces razkrajanja organskega materiala, namenjen ekološki pridelavi domačega gnojila z visokim deležem humusa. Kompostiranje poteka postopoma in v kontroliranih pogojih. Pomembno vlogo imajo mikroorganizmi, ki biološko razčlenijo organske odpadke na enostavnejše dele, ki se nato pretvorijo v humusne spojine.

Kompostiranje je dejansko proces recikliranja organskega oz. »bio odpada«, s katerim se pridobi ekološko najbolj sprejemljivo organsko gnojilo – kompost. Kompostiranje rešuje problem organskih odpadkov iz kuhinje in vrta, hkrati pa dobimo zelo kakovostno organsko gnojilo, s katerim bomo obogatili zemljo na vrtu. Tako obogatena zemlja bo močno okrepila rastline, ki bodo zaradi tega odpornejše proti škodljivcem in boleznim.

Iz vidika da moramo vedno bolj stremeti k recikliranju, ekološkemu varovanju narave, pridobivanju sredstev iz naravnih materialov itd., smo se v DEOS centru starejših Cerknica odločili, da posodobimo vrt varovane enote. Naš vrt se ponaša z novo pridobitvijo, to je kompostnik, ki smo ga stanovalci in zaposleni zbili skupaj z gospo Martino, ki se ukvarja s posebnim načinom kmetovanja, tako imenovanim biodinamiko.