Zavedamo se, da izobraževanja omogočajo kakovostno opravljanje konkretnega dela na posameznem strokovnem področju, krepijo sposobnosti, navade in veščine (kompetence) zaposlenih, ki so ravno tako pomembne za vsakodnevno opravljanje delovnih obveznosti in pomenijo osebni razvoj posameznika, družbe.

Tako zaposleni v DEOS d.d., Centru starejših Gornji Grad nadaljujemo sklop izobraževanj. Da bi razumeli sladkorno bolezen, je dobro vedeti, kaj se v telesu dogaja, če sladkorne bolezni ni. Po zaužitju hrane se veliko te razgradi v poseben sladkor glukozo. Pomen obvladovanja sladkorne bolezni pri stanovalcih predstavlja pomembno področje pri izvajanju naše osnovne dejavnosti in v sodelovanju z bolnišnico Topolšica in predavateljico Ireno Volk smo ponovili dejstva o sami bolezni ter se seznanili z novitetami jemanja zdravil.