Zaposleni v DEOS d.d., Centru starejših Gornji Grad nadaljujemo sklop izobraževanj. Tokrat je pri nas predavala Jagrič Friškovec Anita, dr. med., specialistka za šolsko in urgentno medicino. Podala nam je znanje o TPO – temeljnih postopkih oživljenja.

TPO izvajamo pri osebi, ki je nezavestna (neodzivna), ne diha oz. ne diha normalno in se ne premika. Če pri prizadetem opazimo občasne neučinkovite poskuse »lovljenja« sape, moramo posumiti, da je prišlo do srčnega zastoja in pričeti s TPO. Znaki, kot so barva in temperatura kože ter širina zenic, nas lahko zavede in predstavljajo vzporedne znake srčnega zastoja.  Temeljni postopki oživljanja vključujejo zgodnjo prepoznavo stanj, ki lahko hitro privedejo do nenadne smrti, klic na tel. 112, izvajanje zunanje masaže srca in umetnega dihanja, uporabo avtomatičnega defibrilatorja ter ukrepanje pri zapori dihalne poti s tujkom.

Zavedamo se, da izobraževanja omogočajo kakovostno opravljanje konkretnega dela na posameznem strokovnem področju, krepijo sposobnosti, navade in veščine (kompetence) zaposlenih, ki so ravno tako pomembne za vsakodnevno opravljanje delovnih obveznosti in pomenijo osebni razvoj posameznika, družbe.