Velikonočni zajček je v naš Center pripeljal otroke Vrtca Gornji Grad. Pravijo, da jih je z namigi pripeljal prav do našega Centra. na začetku so spoznali legendo o velikonočnem zajčku, nato pa so obiskali stanovalce na varovani enoti,  v avli Centra in na telovadbi. Povprašali so jih ali so morebiti videli zajčka in jajca. Z velikim navdušenjem so poiskali vsa jajca, ki jim jih je nastavil in se odpravili po sledeh velikonočnega zajčka po poti naprej.