Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z nagradnim reševanjem križank. Dokazano je, da že ena križanka na dan ohranja miselno kondicijo in spomin.

Dan bomo popestrili z reševanjem nagradne križanke. Stanovalci bodo imeli možnost reševanja in oddaje pravilnega gesla v poseben zabojnik. Naslednji dan bomo pri zajtrku izžrebali srečnega dobitnika, ki je pravilno razrešil križanko in mu podelili praktično nagrado.