Komorni zbor Fran Gerbič združuje pevce, ki sta jim skupna velika ljubezen do petja in nenehna želja po umetniškem ustvarjanju. Zbor deluje že od leta 1992, najprej kot Komorni zbor Rakek, v letu 2003 pa kot Komorni zbor Fran Gerbič. Zbor je ustanovil in ga vsa leta vodi zborovodja Jože Rajk. Repertoar zbora sestavljajo skladbe vseh glasbeno- zgodovinskih stilnih obdobij, od nabožnih prek narodnih do sodobnih.

Komorni zbor Fran Gerbič je spremljal podmladek Frančki, ki so otroci sodelujočih v zboru. S svojim petjem so nam polepšali že tako lep sončen dan.