Podetje DEOS d.d. bo vključeno v vse faze projekta, pri tem pa je potrebno izpostaviti, da bomo skrbeli za izvedbo testne faze projekta CrossCare  v Osrednjeslovenski regiji (Ljubljana, Medvode, Horjul, Notranje Gorice). Na vsaki enoti bo posamezniku na voljo brezplačen specifičen nabor storitev v skladu z definiranim čezmejnim modelom. Odgovorni bomo za zbiranje rezultatov pridobljenih tekom testne faze in analiziranje le teh, kar bo prispevalo k oblikovanju končnih predlogov projekta. Prav tako je pomembno omeniti, da bomo organizirali zaključno tiskovno konferenco, ki bo potekala sočasno z zaključnim promocijskim dogodkom v našem Centru Notranje Gorice.

Cilj programa je, da Centri postanejo povezovalni člen med obstoječimi zdravstvenimi in socialnovarstvenimi službami, saj sistem sedaj pogosto deluje razdrobljeno. Želimo si, da bi evalvacija testne faze projekta pokazala, da je novi model oskrbe prispeval k izboljšanju kakovosti življenja in večji neodvisnosti oseb, ki so bile vključene v testno fazo projekta.

Ponosni smo, da smo lahko del tako velikega projekta in kar nas še posebej pomembno, veseli nas, da bomo lahko starejšim osebam omogočili, da si bodo popestrili polovico leta 2018 in naredili nekaj zase, brezplačno v okviru strokovno usposobljenega kadra družbe DEOS,d.d.