Prva osebna zavarovalnica nas je povabila k sodelovanju v vseslovenskem projektu medgeneracijskega sodelovanja. Gre za pobudo da združujemo skupaj generacije in jih povezujemo na prav poseben način. Naše stanovalke so z veseljem poprijele za delo in tako je nastalo že kar nekaj copatkov, ki jih bo Prva osebna zavarovalnica na dan prihodnosti, 14. decembra, razdelila novorojenčkom po Sloveniji, ki bodo prav na ta dan prijokali na svet. Poleg copatkov smo se pridružili tudi pisanju posvetil za novorojenčke. Posvetilo novorojenčkom so napisali stanovalci kot želje, misli, ubesedili so napotke za zdravo in srečno prihodnost otroka ter katere vrednote bi želeli, da jih novorojenček neguje, kako naj sprejema življenjske odločitve. S posvetili so stanovalci vnesli svoje želje svoje izkušnje, kaj je pomembno v življenju, katerih pravil, starih modrosti se je treba držati, da živiš srečno…