Eden najlepših darov v življenju je poznati ljudi, ki so nam posebej dragi. Ljudi, ki nas pričakajo s svojim nasmehom, s svojim razumevanjem, s svojo roko v pomoč.

In danes so nam bili posebej dragi naši slavljenci in prav tako naši dragi prijatelji iz Varstveno delovnega centra Cerknica, ki nas vsako leto tradicionalno obiščejo in nam popestrijo ter obogatijo praznovanje rojstnih dni.