Zavod Aktivna starost je v sodelovanju z DEOS Centrom starejših Gornji Grad pripravil sklop predavanja na tematiko s področja krivde, poslavljanja in doživljanja izgube bližnjih. Projekt sofinancira tudi občina Gornji Grad.

Tako smo v tretjem sklopu načeli bolečo temo, ki je velikokrat še vedno tabuirana. Kaj se zgodi ob izgubi bližnjega in stresu, ki ob tem nastane in kako preboleti?

Izguba nam drage osebe povzroči izjemno bolečino. Žalost in bolečino ob smrti zakonca lahko enačimo z izgubo brata, sestre, babice, dedka, prijatelja in drugih nam dragih ljudi, ki smo jim zaupali in jih imeli radi ter so v našem življenju igrali pomembno vlogo. Pri žalovanju gremo čez več faz. Predavateljica Marjetka Vodovnik nam je odlično predstavila kako pomembno se je zavedati, skozi katere faze bo posameznik prehajal, ker se bo tako lažje pripravil na vsa občutenja. Vse faze izzivajo v nas bolečino in žalost, vseeno pa nam je lahko v tolažbo, da se vsako žalovanje prej ali slej tudi zaključi. Ko celoten proces žalovanja izzveni, smo opremljeni z novo izkušnjo in močjo. Številne od nas smrt nauči, da znamo bolje ceniti vse, kar imamo, da se veselimo drobnih trenutkov z ljudmi, ki nas osrečujejo, da se zavedamo minljivosti in da uživamo vsak dan posebej.