V DEOS Centru starejših Gornji Grad v sodelovanju z Zavodom AS sodelujemo v programu PRIJATELJI SRCA.

 

Prijatelji srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na sodelovanju med prostovoljci in zaposlenimi znotraj DEOS Centra starejših Gornji Grad in stanovalci DEOS Centra starejših Gornji Grad in njihovimi svojci. Vsak prostovoljec in zaposleni Centra, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posvetu vsaj 1 uro na teden, tako da se z njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, prijateljski odnos.

Trenutno je v program vključenih 18 zaposlenih in 1 zunanja prostovoljka. Program prispeva k večji vključenosti ranljive skupine, skupine uporabnikov, ki potrebuje individualno obravnavo in socialni stik 1:1. Dodatno je program namenjen tudi tistim, ki so bolj finančno ogroženi in nimajo dovolj lastnih sredstev za osnovne potrebščine in storitve (oblačila, obutev, frizer ipd.). v kolikor prostovoljec želi, lahko »prijatelju srca« donira finančna sredstva za žepnino. Program pripomore tudi k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov ter s tem k dvigu kvalitete življenja najstarejših.

Program delno sofinancira tudi občina Gornji Grad.