Od konca februarja do konca septembra 2018 bodo stanovalci DEOS Centra starejših Notranje Gorice sodelovali s fizioterapevti, ki izvajajo raziskavo z naslovom ”Vpliv proprioceptivnega in kognitivnega treninga na psihofizično kondicijo pri zdravih posameznikih, osebami z blago kognitivno motnjo ter demenco”.

V prvem delu raziskave je sodelovalo 30 udeležencev, naključno razporejenih v intervencijsko in kontrolno skupino, ki so imeli dvakrat tedensko vadbeni trening z individualno obravnavo (proprioceptivna nevromuskularna facilitacija – PNF in proprioceptivni trening).

Poleg treninga so bile do sedaj izvedene tudi tri od štirih meritev, končni rezultati bodo znani po izvedbi celotnega raziskovalnega programa.

Raziskava poteka pod vodstvom doc. dr. Uroša Marušiča in strokovnim mentorstvom mag. Zdenke Milič Žepič ter dr. Vojka Kavčiča.

Počaščeni smo, ker lahko tudi stanovalci našega centra sodelujejo pri tako pomembni raziskavi. Prepričani smo, da bodo končni rezultati pozitivni, saj so stanovalci deležni kakovostne obravnave.