V našem centru podpiramo raziskovanje in radi pomagamo študentom pri njihovih nalogah, stanovalci pa se sodelovanja vedno razveselijo. Tokrat je diplomantka fizioterapije, Manca Grum, povabila naše stanovalke in stanovalce k sodelovanju pri njeni raziskavi, ki je trajala dober mesec dni.

V diplomski nalogi raziskuje, kako miselne naloge vplivajo na ravnotežje pri starostnikih. S testiranci je najprej opravila začetne meritve testov za ravnotežje. Pri tem je dodala še lažje miselne naloge (naštevanje mesecev v letu od decembra nazaj, ipd.). Po pričakovanjih se je čas izvedbe testa podaljšal, ko so morali zraven opravljati še dodatne miselne naloge. Mesec dni so 3-krat tedensko urili  možgane z različnimi miselnimi nalogami, vmes so se tudi veliko smejali in predvsem dobro imeli. Ob  zaključku so teste ponovili in ugotovili, da so se rezultati bistveno izboljšali.

Manca se je vsem najlepše zahvalila za pomoč pri raziskavi in tako so sklenili, da se njihove poti še kdaj prekrižajo. Mi pa ji želimo veliko uspehov na njeni strokovni poti!