Danes 1. oktobra praznujemo mednarodni praznik – dan starejših. Ob takih dnevih se po navadi veliko govori in piše o starosti, o položaju starejših v naši družbi in tudi o načrtih za prihodnost. Na ta dan opozarjamo predvsem na odnos do starejših, na njihove pravice, na njihov položaj v družbi.

Svet v katerem živimo nujno potrebuje povezanost vseh generacij, in za te izkušnje in povezanosti smo bili v letošnjem letu, zaradi koronavirusa prikrajšani. In ker po vsakem dežju posije sonce, tudi mi upamo na sončne žarke in na boljše čase, ko se bomo zopet lahko vse generacije skupaj družile in soustvarjale svet.

Vsako leto znova, še posebej pa letos, ko je za nami 15. leto delovanja Centra, se radi spominjamo poti, ki smo jo prehodili skupaj, in ponosni smo na sloves doma, kjer so med zaposlenimi in stanovalci, topli in prijazni odnosi. Zelo dobro se namreč zavedamo, kaj stanovalcem pomenijo naše drobne pozornosti, prijazne besede, nasmehi, naženi dotiki in topli objemi. Zavedamo se, da jim lahko damo spoštovanje, prijaznost, razumevanje, strokovno nego in fizično pomoč ter v mnogih primerih tudi prijateljstvo, zato naša zaveza še najprej ostaja, da se bomo zaposleni za vse naštete vrline trudili tudi v prihodnje

Danes smo za naše drage stanovalce in stanovalke ob mednarodnem dnevu starejših, odprli našo novo pridobitev Senzorni park v okviru projekta Čutim – Živim Las Notranjska, ki temelji na ukrepu kvalitetnejšega bivanja starostnikov v centru in zajema aktivnosti, ki bodo vplivale na izboljšanje počutja, razpoloženja in kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa stanovalcev, vplivale pa bodo tudi na večjo ozaveščenost prebivalcev in svojcev o pomenu aktivnega bivanja v centru in nasploh, saj bo Senzorni park dostopen tudi za druge in zainteresirale in je kot tak, doprinos in inovacija Družbe DEOS in inovacija v lokalnem okolju.

Projekt smo razširili še z dodatnim programom – terapevtske delavnice z glino za osebe z demenco in tako povečali možnost vključitve oseb z demenco, tako za naše stanovalce, kot za osebe z demenco iz lokalnega okolja.

Iskreno se zahvaljujemo Mihaeli Klančar, da nam je predstavila svojo zamisel in nas prepričala, da smo pristopili k temu projektu, ki je za nas bil velik izziv. Velika zahvala gre podjetju Vilinski vrt d.o.o. iz Domžal, direktorici Miji Kosič, ki je pripravila idejni načrt za zasnovo parka. S svojo ubrano ekipo je idejo spravila do realizacije. Velika hvala pa tudi koordinatorki projekta, naši Janji Mlakar.

Naložbo poleg Družbe DEOS: sofinancirajo RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Foto: Tine Šubic