V četrtek 16.6.2022 ob 16.uri

SVOJCE STANOVALCEV MAKOVEGA SVETA,

VABIMO

na srečanje z ga. Polonco Nunčič –  zastopnico na področju duševnega zdravja.

Duševno zdravje je stanje osebe, ki se kaže v mišljenju, čustvovanju, zaznavanju, vedenju ter dojemanju sebe in okolja. (4. točka 2- člena ZDZdr). Avgusta 2009 je pričel veljati Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr V Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008 ),  katerega osnovni namen je zaščititi pravice osebe s težavami v duševnem zdravja od sprejema, do zdravljenja v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, obravnavo v varovanem oddelku socialno varstvenega zavoda in v nadzorovani obravnavi. V ta namen smo se odločili organizirati srečanje z zastopnico na področju duševnega zdravja in predstaviti njej namen. Zastopniki so posamezniki, ki imajo izkušnje pri delu z osebami s težavami v duševnem zdravju, so opravili izobraževanje in izpit pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pomenijo dodatno moč posameznikom pri uveljavljanju pravic.

 

VIR SLIKE: Zloženka zastopnika na področju duševnega zdravje