Učenci OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad so v okviru izvajanja projekta »Starejši berejo otrokom, otroci berejo starejšim« na kulturno prireditev ob podelitvi bralnih značk povabili stanovalce DEOS Centra starejših Gornji Grad.

Otroci od 1. – 5. razreda matične in podružnične šole so pripravili  čudovito kulturno prireditev. Najprej so navzoče nagovorili z lepo besedo o knjigah, nato so zaigrali, zapeli in zaplesali. Po zaključku kulturne prireditve so se stanovalci pridružili učencem v razredu, kjer so jim prebirali zgodbe o slovenskih literarnih junakih, Petru nosu, Kekcu, Martinu Krpanu. Stanovalci so bili nad pripravljeno prireditvijo navdušeni in očarani nad branjem otrok.

Dogodek je del projekta Starejši berejo otrokom, otroci berejo starejšim, ki je nastal na pobudo DEOS Centra starejših Gornji Grad; v želji po sodelovanju in okrepitvi vezi med generacijami. Projekt se izvaja kot sodelovanje Centra z vrtcem Gornji Grad in OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad. V Centru so mnenja, da je za uspešno opismenjevanje otrok pomembno tudi spodbujanje otrok in prenašanje veselja starejših do branja na otroke.