Današnji tečaj smo si popestrili z vajami in tako ponovili pridevnike, dejavnosti ter poznavanje ure. Vadili smo izgovorjavo besed z enakimi črkami in ugotavljali podobnosti ter razlike. Nemški jezik smo utrjevali še z prebiranjem nemških revij, nato pa drug drugemu zaželeli lep dan.

”Ein schöner Tag!”