Namen obiska je izboljšati področje kakovosti in samostojnosti uporabnikovega življenja ter s svojim programom omogočiti kakovostno preživljanje aktivnega in prostega časa in širiti socialne stike med svojimi vrstniki.