V našem centru že dobra tri leta redno izvajamo terapijo s pomočjo glasbe. Na tedenski ravni se vrstijo tako skupinske kot individualne obravnave. Individualne potekajo v sobi stanovalca, skupinske pa na različnih oddelkih. Prve so bolj namenjene uporabnikom, ki se niso več zmožni aktivno vključevati v ostale bogate aktivnosti centra ali so kako drugače omejeni zaradi osebnih ali zdravstvenih razlogov. Obravnava poteka na dva načina, in sicer s predvajanjem posnete glasbe preko slušalk ter v klasični glasbeno terapevtski obliki. Pri prvi obravnavi uporabniku predvajamo individualizirano glasbo iz njegovega življenja, ki je po pogovoru z njim ali svojci skrbno izbrana in posneta. Pri klasični obliki je predmet povezovanja in komunikacije med terapevtom in uporabnikom izbrano glasbilo. Skupinske obravnave potekajo v krogu, kjer ustvarimo varen in prijeten prostor, komuniciramo in se izražamo preko glasbene improvizacije, giba in pogovora. Z glasbo tako želimo naše uporabnike pripeljati v ”tukaj in zdaj” pa čeprav le za nekaj trenutkov, jim priklicati kakšen lep spomin ali pa samo pričarati nasmeh na lice.

Ob evropskem dnevu glasbene terapije (15. november) smo še toliko bolj ponosni, da se tovrstne obravnave izvajajo tudi pri nas in da je naša Katarina resnično prava mojstrica na tem področju. Pozitivni učinki so se pokazali tako pri pomičnih in nepomičnih stanovalcih, pri stanovalcih z začetno in napredovalo demenco ter tudi pri tistih, ki imajo različne druge bolezni ali psihična stanja.