Ker živimo v času moderne tehnologije, je prav, da jo v čim večji možni meri tudi izkoristimo. Zaposleni vsakodnevno izvajamo video klice, preko katerih stanovalci in svojci lažje vzpostavijo oseben stik, kot pa če gre za klic zgolj preko telefona. Na pobudo direktorice centra, Ane Petrič, svojci skupaj z ostalimi člani družine svoje misli tudi posnamejo, narišejo ali napišejo in tako razveselijo svoje bližnje. Pisma po potrebi tudi preberemo in jih nalepimo v njihovih sobah.