Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja, ki deluje že od leta 2000 v Ljubljani in ima od leta 2007 organizacijsko enoto v Krškem, poleg nudenja psihosocialne pomoči žrtvam nasilja izvaja tudi preventivno delo za prepoznavanje in preprečevanje nasilja. Tako smo se odločili, da bo tudi naš Center sodeloval pri njihovem preventivnem programu, saj vemo, da so prav starejši namreč izrazito ranljiva ciljna skupina, ki je v zadovoljevanju svojih potreb ter uveljavljanju svojih pravic prepogosto spregledana.