Zavod Emma je nevladna in neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena v začetku leta 2000 v Ljubljani, z namenom nudenja strokovne in brezplačne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam in ženskam žrtvam nasilja. Poleg nudenja psihosocialne strokovne pomoči žrtva nasilja, so aktivni tudi na preventivnem področju, saj menijo, da le celovito delovanje lahko pripelje do željenih rezultatov – to je družbe z ničelno toleranco do nasilja v družbi.

V letošnjem letu so kot preventivno akcijo izvedli predstavitev z delavnico po različnih Domovih za starejše, Društvih upokojencev in Večgeneracijskih centrih, saj v zadnjih letih na njihovo brezplačno telefonsko številko za pomoč žrtvam nasilja prejemajo vse več klicev starostnikov.