Upamo si trditi, da je za nami uspešno in smeha polno leto.

Poleg rednih, vsakodnevnih aktivnosti (skupinska telovadba, individualne in skupinske aktivnosti fizioterapije ter delovne terapije), je bilo izvedenih kar 311 dogodkov in aktivnosti.

Verjamemo, da bomo v letošnjem letu presegli zgornjo številko. Samo nebo je meja. 🙂

 

Mnenja stanovalk:

ga. Arnautovič: Vsi dogodki in aktivnosti v centru so mi bili zelo pri srcu. Ne bi mogla izpostaviti enega dogodka, saj so bili vsi nekaj posebnega in prav vsak se mi je na svoj način vtisnil v spomin.

ga. Bric: Vse aktivnosti v prejšnjem letu so se mi zdele izredno zanimive. Še posebej bi pohvalila športne igre z Jolando Čeplak, saj smo se lahko prav vse stanovalke in stanovalci udeležili teh iger, ne glede na naše gibalne omejitve.

ga. Pariš: Vse aktivnosti so bile zelo lepo in smiselno organizirane. Pohvalila bi celoten kolektiv našega centra, saj se na daleč opazi, da delujejo timsko. Vsak dogodek je imel svojo tematiko, le-ta je bila vedno ustrezno izbrana.