Od konca februarja do konca septembra 2018 so bili stanovalci DEOS Centra starejših Notranje Gorice vključeni v raziskavo z naslovom ”Vpliv proprioceptivnega in kognitivnega treninga na psihofizično kondicijo pri zdravih posameznikih, osebami z blago kognitivno motnjo ter demenco”, ki so jo pripravili fizioterapevti šole Alma Mater Europaea – ECM.

V prvem delu raziskave je sodelovalo 30 udeležencev, naključno razporejenih v intervencijsko in kontrolno skupino, ki so imeli dvakrat tedensko vadbeni trening z individualno obravnavo (proprioceptivna nevromuskularna facilitacija – PNF in proprioceptivni trening).

Poleg treninga so bile do sedaj izvedene tudi tri od štirih meritev, končne rezultate pa smo danes predstavili ob zaključku projekta Pro-trening.

V drugem delu so udeleženci sodelovali tako pri meritvah umskih kot tudi fizičnih spretnosti, zadnje meritve pa bodo izvedene še do konca tega tedna. Ker so bili stanovalci deležni kakovostne obravnave, so bili tudi rezultati pozitivni, saj so se vsem udeleženim izboljšale kognitivne in fizične sposobnosti.

Raziskava je potekala pod vodstvom doc. dr. Uroša Marušiča in strokovnim mentorstvom mag. Zdenke Milič Žepič ter dr. Vojka Kavčiča. Izvedena pa je bila v DEOS centrih Notranje Gorice, Trnovo, Medvode ter Horjulu.

Počaščeni smo, ker so tudi stanovalci našega centra lahko sodelovali pri tako pomembni raziskavi. Ob koncu so vsi prejeli v spomin tudi potrdilo o sodelovanju in zahvalo za sodelovanje pri izvedbi projekta. Z Evropskim centrom v Mariboru bomo z veseljem sodelovali tudi v prihodnje.