Na lep sončen dan, smo imeli zaključno prireditev študijskega krožka Šviga švaga čez dva praga v izvedbi gospe Alenke Veber. V našem centru je mentorica, gospa Alenka Veber, tri mesece, od 1. februarja 2018 do 17. aprila 2018, vodila študijski krožek Šviga švaga čez dva praga, ki je bil odlično obiskan. Vsak torek popoldne so se stanovalci in stanovalke dobivali in med njim se je razvil lep, prijateljski odnos. Reševali so slovenske in  tuje uganke. Cilj študijskih krožkov je tudi promocija vseživljenjskega učenja, znanja in delovanja za dejavno vključevanje v sodobno družbo, za razvoj podeželja in za osebni razvoj.

Za zaključno prireditev je gospa Veber, vsem članom krožka, ob glasbeni spremljavi profesorice citer gospe Damjane Prapotnik, izročila svoj knjigo Kolo sreče s posvetilom. Osebno pa so se ji zahvalili tudi člani krožka in direktorica Ana Petrič  za odlično izpeljan projekt. Tudi v prihodnje si želimo čim več podobnih projektov, zato se z gospo Veber ,družimo že v jeseni.

Gospa Alenka Veber, univ. dipl. soc. del., se je rodila leta 1968 v Piranu. Otroštvo in zgodnjo mladost je preživela v domačem kraju staršev – v Babnem Polju. Po koncu srednje šole v Postojni je leta 1988 nadaljevala s študijem v Ljubljani. Od leta 1991 je redno zaposlena kot urednica knjižnih izdaj pri najstarejši slovenski založbi Celjski Mohorjevi družbi. Od leta 2013 je urednica tradicionalnega Mohorjevega koledarja. Od leta 2001 redno sodeluje na Radiu Slovenija, I. program, v rubriki Duhovna misel. Predvsem pa je ljubiteljska etnologinja, fotografinja in turistična vodnica ter mentorica študijskih krožkov. V prostem času se posveča delu Zavoda Rihtarjeva domačija, pisanju, predavanjem in vodenju študijskih krožkov. Kot turistična vodnica vodi Društva upokojencev in Univerze za tretje življenjsko obdobje. Je avtorica več sto poljudnih prispevkov o slovenski kulturni in naravni dediščini.