Slovenska ženska federacija za mir v svetu in njene članice so se v našem centru  predstavile s krajšim kulturnim  programom. Program je  povezovala naša stanovalka, gospa Frančiška Punz, ki je prav tako članica SŽF.

Po kulturnem programu je sledila predstavitev dveh držav, Italije in Madžarske. Predstavljene so bile znamenitosti, kultura, običaji, kulinarika in druge značilnosti obeh dežel.