Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni ter s svojimi rezultati prispevajo h kvaliteti bivanja. Delujejo po vsej Sloveniji in so priložnost za druženje in delovanje v okolju predvsem za tiste, ki so jim bile standardne oblike izobraževanja težko dostopne. Cilj študijskih krožkov je tudi promocija vseživljenjskega učenja, znanja in delovanja za dejavno vključevanje v sodobno družbo, za razvoj podeželja in za osebni razvoj.

S študijskim krožkom Pod domačo streho je mentorica Alenka Veber iz Zavoda Rihtarjeva domačija nedvomno obogatila prosti čas naših stanovalcev, predvsem pa skušala njihovo bivanja narediti domače. Skozi voden pogovor so spoznavali njihove pretekle življenjske zgodbe ter odkrivali novo domačo streho. Akcijski cilj je bila možnost medgeneracijskega druženja ter medsebojnega spoznavanja v domski skupnosti ter spoznavanje širšega okolja, ki je postal njihov novi dom ter opolnomočenje človeškega dostojanstva.

Čudovito glasbeno noto je prireditvi dodala citrarka Damjana Praprotnik. Po zaključku pa je sodelujočim na študijskem krožku Alenka Veber podarila svojo knjigo Kolo sreče. 67 babjepolskih iveri.