Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kratek opis operacije:

Ureditev nove kuhinje in postavitev sušilnice sadja v OŠ Horjul bo nudila možnost  za povezovanje različnih generacij in društev, z namenom povečati privlačnost bivalnega okolja. Urejena kuhinja bo ponudila možnost izvedbe kulinaričnih delavnic in tečajev ter tako prispevala k ohranjanju kulinarične dediščine. S postavljeno sušilnico sadja se bo spodbujala predelava doma pridelanega sadja. Vzporedno bodo organizirane delavnice in strokovni izleti. Z izobraževalnimi delavnicami in tečaji se bo spodbujala uporaba lokalne hrane v šoli, urejen bo prostor za predelavo sadja in prostor za prikaz ter prakticiranje tradicionalne kulinarike in spoznavanje pomena kakovostno pridelane hrane.

Namen operacije:

Pridobitev prostora za povezovanje in izmenjavo izkušenj med generacijami z namenom ohranjanja kulinarične dediščine območja in s tem vplivati na razvoj turizma na tem območju. Prav tako je namen  razvijati zavedanje pomena zdravega načina prehranjevanja in uporaba sestavin pridelanih v domačem okolju.

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 19.763,16  EUR, od tega je 13.047,38 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilji:

-vključiti vsaj dve ranljivi skupini  (mladi, upokojenci) v družbene aktivnosti

Rezultati:
-operacija bo vplivala na vsaj 1401prebivalca
-vsaj eno podprto partnerstvo
-na novo vključeni vsaj dve ranljivi skupini (mladi, upokojenci)

Nosilec projekta:

OŠ Horjul

Partnerji v projektu:

Društvo kmečkih in podeželskih žena Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Turistično društvo Horjul, DEOS, celostna oskrba starostnikov, d. o. o., PE Horjul.