Zgodi se samo enkrat
nikoli dvakrat enako
in trenutkov ni moč zadržati, zato,
vsa modrost življenja je morda,
biti pripravljen kakor zvok piščali,
da kadar veter dotakne se srca,
to vztrepeta
in vdano se odzove – kot zahvali!

 

Vse najboljše ob okroglem jubileju gospe Stanislave Dragolič želi DEOS Center starejših Cerknica!